Yard for rent

Frederik Hendrikstraat 60B, 4586AC LAMSWAARDE
Huurprijs: € 32,- per vierkante meter p.j. (21% BTW)
Oppervlakte:
4.850 m² · in units vanaf 400 m² oppervlakte
Omschrijving:
Op een zeer goede locatie gelegen bedrijfsruimte aan een doorgaande weg tussen het dorp Lamswaarde en de doorgaande route naar Hulst en andere delen van Zeeuws-Vlaanderen. Het totale terrein dat wordt aangeboden is circa 28.700 m² groot.
Het terrein is vrijwel volledig verhard. De bebouwing op het terrein is circa 2.100 m² groot en bestaat uit meerdere kantoorruimten, magazijn, opslagzolder, personeelsruimten, werkplaats met overheaddeuren, ruime opslag/magazijnruimten met diverse installaties en overheaddeuren. Tevens is er een voormalige graanloods van totaal circa 2.750 m2 groot. Binnenkort zal in de graanloods een nieuwe roldeur gezet worden van van 5 x 5 meter waardoor er ook machines en vrachtwagens naar binnen kunnen.
Verder is er een weegbrug aan de voorzijde van pand en is er een gecertificeerde spuitplaats aanwezig met olie-vetafscheider. Het pand is rondom bereikbaar. Aan de straatzijde is een individuele entree met poort. Gedurende de oogstperiode wordt deze poort gezamenlijk gebruikt.
Deelhuur van de beschikbare ruimten/loodsen is mogelijk vanaf circa 400 m². Er zijn twee ruimtes/loodsen van circa 400 m² beschikbaar en een ruimte/loods van circa 1.300 m², welke eventueel gesplitst kan worden in een ruimte van circa 600 m² en circa 700 m².
Deelhuur van het buitenterrein is mogelijk vanaf 1.500 m² tot max 28.700 m².
Ligging:
Goed bereikbare locatie in het noordelijk deel van de gemeente Hulst. In de omgeving zijn meerdere grotere bedrijven gevestigd. Het voorzieningenniveau ter plaatse in combinatie met het vestingstadje Hulst is goed te noemen. Het perceel is uitermate geschikte voor logistieke bewegingen door het royale terrein.
Huurprijs:
- Loodsen alsmede werkplaats en kantoren: € 32,- per m² per jaar excl. BTW
- Buitenterrein: € 10,- per m² per jaar excl. BTW
Servicekosten:
Nader te bepalen.
Huurbetaling:
De huurpenningen inclusief voorschot servicekosten dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.
Huurperiode:
Minimale huurperiode 2 jaar, telkens te verlengen met 2 jaar
Huurindexatie:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "CPI-Alle Huishoudens" (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Bankgarantie/waarborgsom:
Een garantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief voorschotten servicekosten en B.T.W.
Omzetbelasting:
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B, van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze zogenaamde 'opteringsverklaring' zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door huurder zijn ondertekend. Huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak ook tenminste gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
Oplevering:
In overleg.
Huurovereenkomst:
Model ROZ-kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW, aangevuld met enkele aanpassingen van verhuurders zijde.
Yard Image